Vår historie

Vi i Tegnhuset tror at jo bedre vi kommuniserer sammen, jo bedre har vi det sammen. Visste du at det er 1 million hørselshemmede i Norge? Blant disse er 7.000 barn, som bruker tegn i hverdagen sin. Dette kan betyr at du med stor sannsynlighet vil møte noen som setter pris på at du prater tydelig og bruker kroppsspråk.

Å ikke kunne høre er et sosialt handikap. Som foreldre er det vårt ansvar å være brobyggere og bidra til at våre små kan være like deltagende som andre barn. Det er mye utrygghet som følger med det å ikke kunne høre optimalt. Vi øsnker derfor å være broen mellom de som hører og de som ikke hører. 

Vi vet at god kommunikasjon innebærer god deltagelse, inkludering og trygghet.

Å ha et felles språk gir større muligheter, et større nettverk og økt livskvalitet – sammen om kontakt!

Om gründeren

Jorunn Liland er gründeren bak Tegnhuset og er utdannet ergoterapeut. Reisen startet da hun fødte en døv sønn, og plutselig måtte lære seg tegnspråk.

Som ergoterapeut er hun vant til å tenke tilrettelegging for å øke livskvalitet og deltagelse. På bakgrunn av dette jobber hun aktivt for å tilgjengeliggjøre tegn og tegnspråk gjennom plakater, trykksaker og fellesskap gjennom grupper på sosiale medier.